logo

Privacy / cookie statement

Inleiding
SMIDIT verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. In dit privacy statement (verder te noemen: “Privacy Statement”) zijn de overwegingen hieromtrent vastgelegd.

Toepasselijkheid
Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de websites van SMIDIT en de door contactaanvragen en nieuwsbriefabonnees verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens).

College bescherming persoonsgegevens
SMIDIT verwerkt de Persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en de Telecommunicatiewetgeving.

Verwerking Persoonsgegevens
SMIDIT behandelt Persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. SMIDIT verzamelt Persoonsgegevens bij het opnemen van contact via de website, het abonneren op de SMIDIT-nieuwsbrief, het uitvoeren van een scan, inschrijven voor een training, whitepapers te downloaden en bij een bezoek aan SMIDIT evenementen en activiteiten, verstrekt u persoonsgegevens aan SMIDIT zoals uw naam, zakelijk adres, e-mailadres, telefoonnummer, mobiele telefoonnummer en informatie over de diensten die u graag wenst te ontvangen. Daarnaast kunnen wij u tijdens uw registratie ook vragen andere informatie te verstrekken, zoals functietitel, branche, bedrijfsomvang en bedrijfsnaam. De persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt in een gegevensbestand, dat beschikbaar is voor SMIDIT om specifieke informatie toe te sturen en/of nieuwsbrieven. Ook kunnen uw gegevens worden geanalyseerd om de informatie zo veel mogelijk op uw interesse af te stemmen. Deze gegevens worden verwerkt ten behoeve van de administratie. De gegevens worden daarnaast gebruikt om betrokkenen op de hoogte te houden van SMIDIT dienstverlening en activiteiten. Indien u geen prijs meer stelt op deze informatie, kunt u zich hiervoor te allen tijde afmelden door gebruik te maken van de afmeldlink in het e-mail bericht of SMIDIT hiervan schriftelijk op de hoogte stellen, door een e-mail of een brief te sturen naar info@smid-it.nl of SMIDIT, Parallelweg 36, 6922 HR, Duiven.

SMIDIT verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.

Inzage, correctie en verzet
U kunt uw gegevens inzien en verzoeken deze te corrigeren of te verwijderen. U kunt daartoe een email
sturen aan info@smid-it.nl

Cookies
De website SMIDIT.nl plaatst cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de websites van SMIDIT beter te laten functioneren en het webbezoek te monitoren, zodat SMIDIT na kan gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. SMIDIT gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een pc of individu. Hieronder vindt u een lijst van cookies die geplaatst worden door de SMIDIT website en hun functionaliteit.

Functionele cookies:

Cookie(s) Doel Opslagperiode
WordPress:
WordPress_logged_in Indien een gebruiker inlogt op het administratiedeel van de SMIDIT website, worden cookies geplaatst om dit mogelijk te maken. Eén cookie gaat na of cookies werken en geaccepteerd worden. De tweede cookie slaat op wat de voorgaande pagina is (referrer). Als deze pagina al een keer bezocht is (gecachte of ongecachte informatie), duur het minder lang om de pagina te laden.Het laatste cookie slaat versleuteld de ingelogde status op. Dit zorgt dat u uw scherm kunt sluiten, maar dat u bij volgend bezoek nog steeds bent ingelogd. WordPress_logged_in, sessie

Standaardcookies:
Deze worden alleen geplaatst indien u toestemming geeft.

Cookie(s) Doel Opslagperiode
Google Analytics:
__utma, __utmb, __utmc, __utmz Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Via deze cookies krijgt SMIDIT inzage in het bezoek op de website. Denk aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze manier kan SMIDIT de communicatie beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers. SMIDIT kan niet zien wie (welke pc) haar website bezoekt. Google kan dit als aanbieder van de dienst wel. Meer informatie over de Google Analytics cookies vind u op de volgende pagina. Aanvullende informatie over de TOS (Terms Of Service) van Google Analytics vind u hier. __utma, 2 jaar na plaatsing of update
__utmb, 30 minuten vanaf plaatsing of update
__utmc, geldig tijdens de sessie, niet langer   van toepassing
__utmz, 6 maanden na plaatsing of update
__utmv, 2 jaar na plaatsing of update
__utmx, 2 jaar na plaatsing of update
MouseFlow:
mf_user, mf_session Mouseflow is een kwalitatieve analyse-service die wordt aangeboden door Mouseflow. Via deze cookies krijgt SMIDIT inzage in het gedrag op de website. Denk aan hoe bepaalde delen van de website worden gebruik, binnen je pagina’s klikken, scrollen en met formulieren omgaan. Op deze manier kan SMIDIT de website beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers. SMIDIT kan niet zien wie (of welke pc) haar website bezoekt. Mouseflow kan dit als aanbieder van de dienst wel. mf_user, 3 maanden na plaatsing of update
mf_session, geldig tijdens de sessie
Facebook:
actc_user, datr,lu, p, presence, s, sub, xs Indien u ingelogd bent bij Facebook, kan Facebook via SMIDIT cookies op uw pc plaatsen die nodig zijn voor het liken van berichten en het updaten van uw status. Deze cookies worden alleen geplaatst als u tijdens een bezoek aan de SMIDIT website bent ingelogd op Facebook en hiervoor toestemming geeft. actc_user, sessiedatr, sessie
lu, 2 jaar
p, sessie
presence, sessie
s,sessie
sub, sessie
xs, sessie
Twitter:
_twitter_sessguest_id, k, original_referer SMIDIT plaatst Twitter cookies op uw pc om het (re)tweeten van artikelen mogelijk te maken. Deze worden alleen geplaatst als u tijdens een bezoek aan de SMIDIT website bent ingelogd op Twitter en hiervoor toestemming geeft. _twitter_sessguest_id, sessie
twee jaark, 6 dagen
original)referer, sessie

 

Beveiliging
SMIDIT heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonlijke informatie of dat de persoonlijke informatie verloren gaat.

Blokkeren van cookies
U kunt uw internet browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst. Ook kunt u het plaatsen van cookies volledig blokkeren. U kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van de website gebruikmaken. Voor meer informatie over het aanpassen van de cookie-instellingen van uw browser verwijzen wij naar de links hieronder:

Cookie instellingen in Google Chrome
Cookie instellingen in Microsoft Internet Explorer
Cookie instellingen in Firefox
Cookie instellingen (algemeen)

Wij maken u er op attent dat indien u gebruik maakt van een andere computer, u daar uw browserinstellingen opnieuw dient aan te passen.

Links
Op de websites van SMIDIT zijn een aantal links naar andere websites van organisaties te vinden. SMIDIT kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van je gegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden het Privacy Statement van de betreffende website te lezen.

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over het privacybeleid van SMIDIT, dan kunt u deze richten aan SMIDIT, Parallelweg 36, 6922 HR, Duiven , tel: 026 202 23 13 of per e-mail:info@smid-it.nl

Wijziging van Privacy Statement
SMIDIT behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. SMIDIT adviseert u regelmatig dit Privacy Statement te bekijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.

December 2017

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!